Må sorg grensesettes?

Hver 22.juli etter 2011 har det vært nasjonale minnemarkeringer landet rundt. Etterlatte blir hvert år tvunget til tilbakeblikk før sårene har grodd, og det ventes at unge mennesker som opplevde traumer før...

10 punkter for en kropp

Fokus på kroppen som en nytteverdi framfor utseende blir viktigere og viktigere er meldingen vi må forstå fra helsesektoren. Dette kan vi konkludere med når sektoren «allerede i dag mangler 6000 sykepleiere»,...

Skikk og bruk

«Kjenn deg selv!» skal ha vært inskripsjonen på Apollontempelet, best kjent som Orakelet i Delfi. Nå er det dessverre bare ruinene igjen, men visdomsordet er fremdeles verdenskjent. Selvinnsikt gir moral Mye av...

Kosthold

Her velger jeg å starte med et sitat fra Blekkulf: Bruk hodet – vi har bare én klode. Det handler om samfunnsansvar. Hos mange lesere kan det sitatet sette i gang assosiasjoner...

Kroppen

Her fokuserer jeg på nytteverdien av en kropp når den er i god form. Utseende er ikke førsteprioritet, men en naturlig konsekvens av å ta vare på det hver enkelt har fått...