Må sorg grensesettes?

Hver 22.juli etter 2011 har det vært nasjonale minnemarkeringer landet rundt. Etterlatte blir hvert år tvunget til tilbakeblikk før sårene har grodd, og det ventes at unge mennesker som opplevde traumer før...

10 punkter for en kropp

Fokus på kroppen som en nytteverdi framfor utseende blir viktigere og viktigere er meldingen vi må forstå fra helsesektoren. Dette kan vi konkludere med når sektoren «allerede i dag mangler 6000 sykepleiere»,...