Skikk og bruk

«Kjenn deg selv!» skal ha vært inskripsjonen på Apollontempelet, best kjent som Orakelet i Delfi. Nå er det dessverre bare ruinene igjen, men visdomsordet er fremdeles verdenskjent. Selvinnsikt gir moral Mye av...

Kosthold

Her velger jeg å starte med et sitat fra Blekkulf: Bruk hodet – vi har bare én klode. Det handler om samfunnsansvar. Hos mange lesere kan det sitatet sette i gang assosiasjoner...

Kroppen

Her fokuserer jeg på nytteverdien av en kropp når den er i god form. Utseende er ikke førsteprioritet, men en naturlig konsekvens av å ta vare på det hver enkelt har fått...