Idrett vs samfunnet. Et tankekors.

Det som hovedsakelig skiller idretten fra samfunnet er at det er oppkonstruerte regler for å legge hindringer i veien og vanskeliggjøre situasjonen. Konkurranseidrett går ut på at hver enkelt skal vise at de mestrer den vanskelige situasjonen bedre enn andre.

Det er lek eller spill der enkeltpersoner eller hvert enkelt lag skal prøve å vinne over andre. Reglene er til for å vanskeliggjøre noe som ellers ville vært for enkelt. Utstyrsregler er et eksempel.

Det som ser ut til å være et problem er at idretten ser ut til å få fotfeste i samfunnet ellers. Det blir ikke lenger sett på som ren underholdning.

Et eksempel er mental trening for at ledere skal ha samme innstilling i samfunnet som idrettsutøvere har i idretten. Det er galskap!

Gentlemen’s agreement i business ser ut til å måtte vike for stadig større profitt. Konkurranse der en alltid skal få mer og mer uten at “stopp” er et utviklet begrep. “Faster, higher, stronger”.

Idretten er underholdning. Paradise Hotel-underholdning. Regler blir satt til forskjellige utfordringer – fordi det er underholdning. Samfunnet er IKKE underholdning. Det er et sted vi mennesker skal samarbeide for det beste for oss selv OG fellesskapet. Det er MOT idretten – der de enkelte kjemper for å vinne ene og alene selv.

LES OGSÅ: Samfunnsøkonomi med fornuft.

Ikke misforstå meg. Fysisk aktivitet og trening er viktig for kropp og sjel. Men ikke bland konkurranse inn i samfunnet. Hold det til underholdningssegmentet i dagliglivet.

Et eksempel på det vakreste i business: jeg var innom Intersport. De hadde ikke det jeg var på jakt etter, men de henviste meg til G-sport der kundebehandleren visste de hadde. I like it!