Karrierestart

Foto: Pixabay.com

Nyhetene melder om unge som bruker smertestillende hver dag. Hodepine etter karakterjag og stress i skolehverdagen plager de fleste. Ikke bare unge sliter. Godt voksne med flere bekymringer står utenfor arbeidslivet og vet ikke hvordan de skal komme seg tilbake.

Jeg husker tilbake da jeg gikk på videregående. Jeg var i utdanningsløpet. Jeg visste karakterene var viktige for å komme inn på den rette utdanningen – selv om jeg ikke var sikker på hva jeg ville utdanne meg til. En ting var sikkert; karakterene var viktige. Ettermiddager og kvelder satt jeg med nesa i bøkene. Jeg gikk glipp av det mest essensielle.

Ikke utlyste stillinger

Det hevdes at i det private jobbmarkedet er det opptil 75% av stillingene som ikke utlyses. De har både kontaktnett og åpne søknader å ta av. I de offentlige stillingene er det offentlige søkeprosesser og de utlyses. Men det vil alltid være sånn at en arbeidsgiver vil satse på et sikkert kort. Ansettelser er dyre! Har man et velrenommert navn stiller man sterkere.

Skaff deg et kontaktnett! Karakterene er viktige på videregående, men så fort du er på høyere utdanning er det kontaktnettet du trenger. Det betyr at du må være sosial og møte på happenings, kanskje utenfor din komfortsone, for å utvikle sosiale antenner. Slike antenner utvikles ikke ved å lese teori.

Hvordan skaffe et kontaktnett?

Blant unge i dag er idretten en vei å gå for å skaffe et sosialt nettverk. Der blir man kjent med jevnaldrende og får anledning til å utvikle sosiale ferdigheter. Det er imidlertid ikke de unge selv som sitter med ansettelsesprosesser, men jevnaldrende har foreldre. Bli kjent med dem! Vær åpen, ærlig og behandle foreldre med respekt. Det kan være de sitter med et kontaktnett ditt navn blir nevnt i ved en senere anledning.

Er ikke idretten veien å gå for deg, finnes det en rekke organisasjoner du kan delta i. Det kan være frivillige organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna og Frivilligsentralen, politiske partier og interesseorganisasjoner. Et pluss her er at dette kan skrives på CV. En annen idé er å gå inn på kommunens nettsider og se på listen over foreninger og lag i nærmiljøet. Enda en idé er å følge med på arrangementer på biblioteket ditt. Kanskje det er en interessant forelesning på ditt fagområde?

LES OGSÅ: Vennskap.

Hva kan DU bidra med?

Når du har kontaktnettet på plass og får trent opp sosiale ferdigheter, samt får sosial støtte, får du også funnet ut av hva dine styrker er i forhold til andre. Ingen utvikler seg alene. Du blir aldri kjent med deg selv uten samspillet med andre.

For å finne dine egne sterke sider, og også svakheter, må du tørre å være deg selv. Det er altfor enkelt å lese gjennom en stillingsannonses krav og tenke at dette kan jeg vel klare. Og den selvtilliten skal du tildels ha. Men husk at du skal på intervju, også.

Si til deg selv hver dag
Jeg er verdifull. Jeg er en del av noe. Jeg er unik.

Har du tillagt deg en personlighet som ikke er deg, forsvinner autentisiteten i ditt rollespill, og du oppfører deg som en dårlig skuespiller. “Hvor mye skjuler hen?” vil være arbeidsgivers spørsmål, og tillegger kanskje mer i hemmelighetsskremmeriet enn det du forsøkte å skjule.

Vær deg selv. Stol på de styrkene du genuint har – og her er sosial støtte og venner et must – og vær ærlig på dine svakheter. En arbeidsgiver ønsker seg primært en smørbrødliste av kvaliteter, og sjekker etterpå hvem som har flest av dem – selv om det ikke er alle. Et intervju basert på dårlige skuespillertalenter blir forkastet.

I tillegg må du huske på at skuespillet ditt blir satt på prøve hver eneste dag i jobben. Det er noe som heter utbrenthet og det er noe som heter prøvetid. Da må du begynner fra start. Det er ikke gunstig – verken for deg selv, økonomien din eller arbeidsgiver.

Så skaff deg venner og bli kjent med dine styrker og svakheter, samt selvtilliten til å stå for det, skaff deg et nettverk, og stol på at den du er som person er god nok.