Tar du bare inn informasjon som støtter dine antakelser?

Ingen mennesker liker å bli behandlet nedverdigende. Det blir man hvis man oppfattes som mindre intelligent. Tenk deg da at du jobber som vitenskapelig ansatt eller politietterforsker.

Det stilles forventninger til at du kan se det som er riktig. Helst så raskt som mulig. Er disse yrkesgruppene mest utsatte for å bekrefte egne antakelser?

Utsatt med andres forventninger

Når andre har forventninger til at du skal ordne opp i noe – enten ved at du bærer en hvit frakk eller et politiskilt – så er naturligvis fristelsen stor for å trekke forhastede konklusjoner.

Det stilles forventninger, og frykten for å miste anseelse ved at andre skal tro at du er treg er tilstede. Da følger det logisk at man også danner seg antakelser eller hypoteser før man har gått gjennom alt av materiell. Ledes man av fordommer ved første inntrykk?

Behold integriteten

Hvis du ytrer en konklusjon på et tidlig tidspunkt – for å ikke virke dum – og senere får helt klart motstridende informasjon; har du da integritet nok til å innrømme feil, lære av det, og heller virke litt treg i oppfatningen neste gang, enn å være en komplett idiot som kanskje tilintetgjør motstridende bevis?

Jeg er den første til å innrømme den feilen hos meg selv. Har jeg fått noen i halsen, er jeg ikke mye mottakelig for motstridende informasjon. Men det skal nevnes at det skal svært sterke bevis til før jeg får noen i halsen. Det er forskjellen på en spekulasjon og en idé. «Makulering» av motstridende informasjon er da ikke noe tema, fordi konklusjonen er i samsvar med alt av «bevismateriale”.

Spekulasjon eller idé?

En spekulasjon er én observasjon man spinner med. Jo mer saftig inntrykk, jo mer spinner man. Og når man spinner, da leter man i hjernens arkiv etter tidligere observasjoner som støtter den ene.

En idé er flere observasjoner fra flere personer som gir inntrykk av en relasjon mellom flere inntrykk. Altså, ikke en antakelse om en person eller observasjon, men en idé om en relasjon mellom flere personer eller observasjoner der ingen spesifikt er i søkelyset.

Dette med spekulasjoner er grunnlaget for et rykte. Jo mer saftigere løgn, jo mer spinner spekulasjonene. Og bygdesladderen er i gang. Til slutt brenner man hekser på bålet. Vi har dessverre ikke kommet lengre enn da det var tilfellet. Men nå går sladderen på sosiale medier og det blir en heksebrenning på en annen måte.

Problemet i rettssalen

Tenk deg da hva som skjer med vitner i en rettssak – der saken har pågått i lang tid før den kommer opp i retten. Hvor troverdig er da vitnene? Er det bare logikk og fysiske bevis som bør være tillatt?

Tenk da gjennom det perspektivet én gang til før du velger å forholde deg til ryktespredere. Ikke engang vitner i en rettssal kan være troverdige. Selv om de altså er utstyrt med hvite frakker eller politiskilt. Dann deg inntrykket selv. Gjør en selvstendig vurdering. Ikke vær en sau i en saueflokk.